מדיטציה צלילית עם קערות טיבטיות לפתיחת תשע”ח בהנחיית שני הברי