תנאי ביטול קורס

תנאי ביטול קורס

להלן תנאי ביטול מקורס במרכז מיוגהג’ים

300 ש”ח מתשלום הקורס (ראו עדכונים בהתאם לסוג הקורס), הינם דמי הרשמה שאינם ניתנים להחזר! ההחזרים ניתנים מסך שכ”ל לאחר הורדת דמי ההרשמה

 ניתן לבטל עד השעור השלישי (כולל) ההחזר עבור ביטול הינו 70% מסך התשלום (ללא דמי הרשמה) המעוניינים לעזוב את הקורס מסיבה כלשהי יכולים לעשות זאת עד השעור ה5 וזאת בהחזר של  50% מסך התשלום ( ללא דמי הרשמה) לאחר השעור החמישי לא ניתן לבטל ולא ינתנו החזרים.

ביטול שנעשה עד כחודש לפני מועד פתיחת הקורס נעשה ללא עלות, מלבד עלויות דמי רישום.

ביטול מקורס יוגה נשית –
עלות דמי רישום הינה 700 ש”ח .
מבטלות עד סוף יולי- תשלום דמי ביטול בלבד,
מבטלות לאחר חודש יולי בתשלום של 1500 ש”ח

ביטול השתתפות בסדרת מפגשי העמקה עם נגה ברקאי-
ימי ג’- תשלום לשעור בודד 180 ש”ח
ימי ה’- תשלום לשעור בודד 275 ש”ח
ימי א – תשלום לשעות בודד 250 ש”ח

*הביטול יבוצע בהתאם למועד בו יצאה הבקשה לביטול, בהתאם לכמות השיעורים שהיתה ( ללא קשר לנוכחות)