יום בחירות מקומיות ארצי- המרכז פתוח ועובד כרגיל

חדר הכושר פתוח וגם השעורים מתקיימים כרגיל.