יום הזיכרון, ערב יום העצמאות – המרכז פתוח עד 16:00