מרתון כפר סבא – שימו לב לשינויים בכבישים, המרכז פתוח כרגיל

שימו לב לשינויים בכבישים – לעדכוני הדרכים