ערב יום השואה- המרכז נסגר בשעה 19:00 עקב חוק עזר עירוני