ערב תשעה באב , המרכז נסגר בשעה 19 בהתאם להוראות חוק עזר עירוני