פתיחת שעור קונדליני חדש – במקום בריגהו יוגה

שיעור חדש עם גלי לבנה.