איינגר 2-3

איינגר 2-3

שיעור חדש למתרגלי איינגר  יוגה המתרגלים כשנתיים לפחות . התרגול מיועד למתרגלים בקטגוריה 2 וקטגוריה 3 אשר מכירים היטב את שמות התנוחות ואת אופן השימוש באביזרים

בשיעור זה תינתן  לתלמידים המתקדמים בביצוע התנוחות והשהיה בהן, אפשרות לאתגר את עצמם ולהעלות את  משך השהיה בתנוחות

ולתלמידים בקטגוריה 2 ינתנו התאמות לרמתם ולמשך הזמן שמתאים להם לשהות בתנוחות

במסגרת השיעור תהייה העמקה בתנוחות המוכרות ובעיקר בתנוחות הפוכות, בוריאציות שלהן ובתנוחות מורכבותשיעורי

אולם ין, יום שישי, 07:30-09:00, רוני ברנשטיין