ליאור אלוני

חדר כושר
מנוי נוער
שעות פעילות חדר הכושר
אימונים אישיים
סדנאות קבועות בחדר כושר
בדיקות כושר תקופתיות 17-19.3.20 בחדר הכושר
מכון כושר
המדריכים
ליאור אלוני
ליאל ויינברגר
ניר אפוטה
סוזי פוזנר
סולומון טגניה
צביקה מקור
תומר דמתי


ליאור אלוני

ליאור אלוני
מאמן כושר מוסמך מטעם וינגייט.
מאמן ומתאמן באומנויות לחימה.
באימונים אני מתמקד בעיקר בשיפור קורדינאציה, תנועתיות, גמישות וכח מתפרץ, מתמקד יותר בפן האתלטי.
האני מאמין שלי הוא ; שלספורט חלק בלתי נפרד מהחיים והוא הכרחי לכל אדם, הן בפן הנפשי והן בפן הפיזי !
שואף להביא את המתאמנים שלי להישגים גבוהים והצלחה !